Dương vật to nhất thế giới của một chàng trai

Bạn có biết người đàn ông có kích thước dương vật lớn nhất trên thế giới là ai không ? Jonah Falcon ở Mỹ hiện tại đang sở hữu kích thước dương vật lớn nhất thế giới vượt qua cả mực trung bình của hầu hết đàn ông ngay cả khi dương vật của anh ra không cương cứng. Bình thường […]

by Minh Xuân· · Comments are Disabled · Sức Khoẻ