Đánh giá của học viên ToVaDa

Dưới đây là một số hình ảnh phản hồi của học viên chương trình TVD đã tham gia phản hồi về kết quả sau quá trình tập luyện qua Facebook

1 2
3 4
5 6

Học viên chương trình TVD gửi phản hồi qua email :

7

9

 

Gọi ngay